Huishoudelijk reglement

I.C.A.P.

I.C.A.P. staat voor ‘Institut Club Artitique de Paris’. Mondiaal opgericht in 1922.  In 1933 werd in Nederland het I.C.A.P. opgericht door J.H. Heuschen. Sinds 1976 is de Nederlandse sectie autonoom wegens het wegvallen van de ‘Franse’ moederorganisatie.

Doelstelling.

I.C.A.P. heeft als uitgangspunt, naast het ‘Metier’ dat als rode draad door het geheel loopt, nadrukkelijk het ‘Artistieke’ hoog in het vaandel te houden. “Kunst en Cultuur”worden in de breedste zin van het woord, tweemaal per jaar in een voor en najaarspresentatie exclusief voor I.C.A.P. leden en hun partners tot uiting gebracht.

Leden.

Collegiale vriendschap staat bij het I.C.A.P. voorop en wordt daarom zeer zeker als basis gesteld. Leden dienen op zijn minst belangstelling te hebben voor ‘Kunst en Cultuur’ waarbij het zelf beoefenen van een dezer zaken als plus wordt gezien.

Verdere bepalingen.

Het I.C.A.P. bestuur behoudt zich het recht voor aanvragen voor het lidmaatschap te weigeren en leden te royeren ingevolge wangedrag of bijvoorbeeld wanbetaling. Voorts is de exclusiviteit van het  I.C.A.P. lidmaatschap absoluut voorbehouden aan de leden en hun partners zodat bij presentaties slechts aan hen toegang verleend kan worden. Overigens is ieder lid gerechtigd in plaats van de eigen partner een ander persoon mee te vragen.
In elk voorkomend geval of situatie behoudt het bestuur zich het recht voor anders te besluiten, uitgaande dat de structuur van de club daardoor niet beschadigd wordt. Voor  de installatie van een nieuw lid zal het huishoudelijk reglement hem of haar ter kennisname worden overhandigd.  Hij/zij zal zich tijdens de installatie als lid, akkoord moeten verklaren met de inhoud van het reglement en de belofte uitspreken de regels na te leven.
Bij beëindiging van het lidmaatschap gelieve de I.C.A.P. speld te retourneren.
Lemmer, 2011.

Fout: Contact formulier niet gevonden.