Wat is iCAP

I.C.A.P. Een club van fijnproevers.

Toen

1922 was het geboortejaar van het Institut Club Artistique de Paris in – hoe kan het anders – Parijs.

Tien jaar later nam de nestor van het moderne kappersvak in Nederland Jean Henri Heuschen het initiatief een eigen afdeling in Nederland op te richten. Belangrijke voorwaarden voor het lidmaatschap: Naast een artistieke opstelling met betrekking tot het kappersvak ook een brede belangstelling voor kunst en cultuur in het algemeen.

Nu

Heden ten dage gelden deze uitgangspunten nog steeds. Sommige leden zijn actief op artistiek terrein en beoefenen ook zelf daadwerkelijk een of andere vorm van kunst. Ook mode mag als uiting van kunst beschouwd worden en is frequent het thema van de voor- en najaar bijeenkomsten.

Fijnproevers

Deze kwalificatie is zeker op z’n plaats bij de beoordeling van de activiteiten waarmee de club zich duidelijk onderscheidt van de andere artistieke clubs, die in Nederland opereren. Een vriendenclub evenzeer omdat het sociale contact binnen I.C.A.P. zeer hoog in het vaandel staat en de grenzen van oppervlakkige collegialiteit daarmee overschrijdt. Vanzelfsprekend worden de partners van de leden daarbij direct betrokken. Een volstrekt logische consequentie gezien de dagelijkse betrokkenheid met het vak.

Activiteiten

Twee maal per jaar komen de leden van het I.C.A.P bijeen. Deze evenementen vormen voor het huidige ledenbestand, traditioneel, hoogtepunten in het jaar. De  bijeenkomsten zijn soms ludiek te noemen, maar hebben vaak een educatief en informatief karakter. Het idee is mensen in contact te brengen met bijzondere en kunstzinnige zaken.

Al met al zou je de leden van het I.C.A.P. cultureel ontwikkeld kunnen noemen. Dit blijkt onder andere uit de zeer gevarieerde onderwerpen die de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest.

Enkele voorbeelden:

  • Jubileum weekenden.
  • Theater.
  • Dans.
  • Muziek.
  • Architectuur.
  • Culinaire verkenningen.
  • Fotografie.
  • Antieke beschaving en cultuur.
  • Jacht en natuur.